Undervisning

DK Køreskoles undervisning er opdelt i en teoretisk og en praktisk del, der er nøje tilrettelagt. Den teoretiske og praktiske del foregår sideløbende, således at du løbende får afprøvet, det du har lært til teoriundervisningen i praksis. Dette er et lovkrav. Undervisningen skal som minimum foregå over 14 undervisningsdage.

 

Teori

Den første gang du møder til teoriundervisning, vil du få udleveret en lektionsplan, som nøje beskriver, hvad du skal igennem for at få dit kørekort. I lektionsplanen vil du kunne se, at teorien og den praktiske kørsel følger hinanden, hvilket betyder, at du f.eks. skal have teori om motorveje, før du skal ud og køre på motorvej. Dette betyder også, at du skal have den praktiske undervisning på vej, før du kan få undervisning i den næste teorilektion.

 

Når du har gennemgået lektionsplanen kan du gå til teoriprøve. Det er din kørelærer, der bestiller teoriprøven, som tidligst kan aflægges 1 måned før du fylder 17 år. Teoriprøven foregår hos politiet og er en skriftlig afkrydsningsprøve med 25 billeder, hvor du skal tage stilling til, hvordan du vil køre i forskellige fotograferede trafiksituationer. Der er op til 4 spørgsmål pr. billede. For at bestå teoriprøven må du maksimalt have fejl på fem af billederne. Prøven varer ca. 45 minutter.

 

Hos DK Køreskole har vi et stort antal evaluerende teoriprøver, som indgår i teoriundervisningen. Prøverne er tilrettelagt på samme måde som Færdselsstyrelsens teoriprøver, så du kan øve dig, inden du skal tage teoriprøven.

 

Du skal have gennemført et trafikrelateret førstehjælpskursus inden du kan tage teoriprøven.

 

Førstehjælpskursus

Som ny bilist skal du have et førstehjælpskursus. DK Køreskolen har egen førstehjælpsinstruktør, der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, og du kan derfor tilmelde dig og tage kurset i vores lokaler på Sjællandsgade. Betaling for kurset sker ved tilmelding.

 

Kurset består af 8 lektioner fordelt på 4 lektioner om basal genoplivning og 4 lektioner om færdselsrelateret førstehjælp. Formålet med kurset er at give dig viden og færdighederne til at yde færdselsrelateret førstehjælp, dvs. førstehjælp ved trafikulykker.

 

Ved kursets afslutning skal du kunne:

• handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade

• yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn

• yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker

• forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

 

Manøvrebane

På manøvrebanen skal du gennemgå en række øvelser i bilens betjening samt grundlæggende manøvrer. Dette foregår på en lukket bane, hvor du og to andre elever får undervisning i disse manøvrer af en kørelærer via en radio.

 

Kurset varer ca. 3 timer.

 

Kørelektioner

Efter du er kommet godt i gang med din teoriundervisning, skal du have dine første kørelektioner på vej. Vi starter din første kørelektion på en mindre befærdet vej, så du har mulighed for at lære bilen at kende uden andre trafikanter i nærheden.

 

Kørelektionerne vil efter din første kørelektion foregå mellem hver teorilektion, og vil gradvist blive sværere, så du løbende bliver udfordret med nye manøvrer. Manøvrer så som kørsel på motorvej, i mørke og i tæt trafik skal foregå på bestemte tidspunkter, hvor trafikkens tæthed tillader tilstrækkelige udfordringer i undervisningen.

 

Du aftaler tidspunkt for dine kørelektioner med din kørelærer fra gang til gang.

 

Glatbane

Du skal på glatbane som noget af det sidste i din undervisning. Tilmelding til glatbanekurset foregår efter aftale med din kørelærer.

 

Glatbanekurset foregår på et køreteknisk anlæg, hvor du vil lære følgende:

• Vejgreb og belæsning

• Hastighed, bremselængde og vejgrebets udnyttelse

• Hindringer på kørebanen

• Genvindelse af vejgreb efter udskridning

 

Kurset varer ca. 5 timer.

 

Køreprøve

Din undervisning afsluttes med en køreprøve. Inden køreprøven skal du have bestået teoriprøven, gennemført førstehjælpskursus og været på glatbane. Tidspunktet for din køreprøve aftales med din kørelærer.

 

Køreprøven foregår i den skolevogn, som du har lært at køre i, men i stedet for din kørelærer vil der sidde en prøvesagkyndig fra Færdselsstyrelsen på passagersædet, der fortæller dig, hvor du skal køre hen. Prøven har en varighed på ca. 45 minutter.

 

Inden den rigtige køreprøve vil du gennemgå en evaluerende køreprøve, hvor din kørelærer vil fungere som prøvesagkyndig.